Tandvårdsrädsla

dental-fear2b.jpg
 

Det krävs få dåliga erfarenheter för att negativa känslor ska uppstå medan det krävs många positiva erfarenheter för att rädslan ska försvinna.  

Vi på Stångå Tandklinik vill tillsammans med dig skapa nya positiva erfarenheter av tandvård genom att ge dig en trygg och lugn behandling som är anpassad efter dig och dina förutsättningar.


Att känna oro eller rädsla inför ett tandläkarbesök är mycket vanligt. Berätta gärna för oss på Stångå Tandklinik om din rädsla och om du har några speciella önskemål. Vi försöker nämligen förstå dig som patient och vi gör vårt bästa för att anpassa behandlingen efter dina behov. Det kan exempelvis vara att du får lyssna på egen musik eller något annat som gör att du kan slappna av under behandlingen. Tandvårdsrädsla kan bero på en mängd olika faktorer och därför är det viktigt att behandlingen anpassas individuellt efter varje individs förutsättningar. Det kan handla om att utföra de olika behandlingsstegen i lugn takt, med full kontroll för den tandvårdsrädda. Att man i förväg och under behandlingen får information om vad som kommer att ske.  Vi anser att det är viktigt att skapa en stressfri och lugn miljö, där du som patient kan känna dig trygg och avslappnad.

Vår målsättning på Stångå Tandklinik är att ge dig nya positiva erfarenheter.