Allmän
Tandvård

dental_instruments_desaturated.jpg

Vi på Stångå Tandklinik hjälper dig med all sorts tandvård, så som undersökning, lagningar, rotbehandlingar, tandutdragningar och ersättning av förlorade tänder. Vi har ett gott samarbete med Björn Olaisson, en skicklig privat käkkirurg, som kan erbjuda korta väntetider för implantatbehandlingar och övriga kirurgiska ingrepp.

 

 
 
KARIES – HÅL I TÄNDERNA
Tand med karies

Tand med karies

 

Karies är namnet på den sjukdom som orsakar hål i tänderna. Det är en av världens mest spridda bakteriesjukdomar. När man äter eller dricker något som innehåller socker eller andra kolhydrater reagerar bakterierna i munnen med att bilda en syra. Denna syra börjar fräta på tandytans emalj och kan göra hål ända in till pulpan, tandens innersta del, om angreppet inte stoppas i tid.  Saliven hjälper till att reparera skadan på emaljen efter syraangreppet. Äter man mycket socker och väldigt ofta, hinner inte saliven att reparera tandytan mellan syraattackerna och då uppstår tillslut ett hål i tanden.
 

Behandling

Det första tecknet på ett hål i tanden kan synas som en vit fläck, kritkaries. Alla ytor på tanden syns inte, men med hjälp av röntgenutrustningen kan man upptäcka alla eventuella skador. Man ser då även hur långt in i tanden kariesskadan har nått. Upptäcker man tidiga kariesskador kan de med rätt behandling läka ut och man behöver ingen lagning.
Det är först när hålet har blivit djupare som man kan känna symptom som ilningar, isningar, att det ömmar när man tuggar eller tandvärk. När ett kariesangrepp kommit in till det mjukare dentinet, som finns under emaljen, har angreppet blivit så stort att det måste lagas. Tandläkaren tar då bort den skadade delen och fyller hålet med tandfyllningsmaterial, exempelvis plastkomposit. Tandläkarna arbetar idag med moderna material och metoder så behandlingen går snabbt och ger sällan obehag. Man väljer själv om man vill ha bedövning i tanden som ska lagas.
 

Förebygga karies

Man kan själv förebygga karies genom att låta tänderna vila mellan måltiderna.
Låt tänderna vila 2-3 timmar mellan måltiderna, så att tandytan hinner reparera sig mellan syraattackerna. Ha som mål att äta 3 huvudmål och 2 mellanmål per dag. Det viktiga är inte alltid vad man äter, utan hur ofta man äter.
Det är också viktigt med god munhygien.
Borsta tänderna med fluortandkräm 2 gånger per dag. Rengör mellan tänderna med tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborste. Eventuellt tillföra extra fluor genom fluortabletter, fluorsköljning eller fluortuggummi.

 

 
 
Tandlossning
Tandlossning

Tandlossning

Tandlossning (parodontit) är en infektionssjukdom som, om den inte behandlas i tid, kan leda till att tänderna lossnar. Orsaken till tandlossning är att bakterier har samlats i tandköttskanten så att den blir inflammerad. Tecken på att tandköttet har blivit inflammerat är att det blir svullet, rött och blöder lättare än vanligt. Behandlar man inte tandköttsinflammationen, blir det en djup ficka mellan tanden och tandköttet och då går det inte längre att komma åt bakterierna med tandborsten. Tandköttsfickan blir allt djupare, bakterierna tränger längre ner, och mer och mer av tandens fäste förstörs. Detta tar lång tid, oftast mellan tio och tjugo år, men det kan ändå leda till att tandens fäste förstörs så mycket att tanden lossnar och ramlar ut eller måste tas bort.  I de flesta fall upptäcks och behandlas inflammationen innan tänderna lossnar, därför är ordet tandlossning inte helt rätt. Tandläkare använder istället ordet parodontit som betyder inflammation i tandens fäste.
 

Behandling

Ju tidigare parodontiten behandlas, desto större är chansen till utläkning. Behandlingen går ut på att avlägsna de bakteriebeläggningar som finns, få bort de fördjupade tandköttsfickorna och förebygga en ny infektion. Bakteriebeläggningarna i tandköttsfickorna kan man inte avlägsna själv, utan det gör en tandläkare eller tandhygienist med specialinstrument. Vid avlägsning av bakterierna använder vi på Stångå Tandklinik oss av laser, som dödar bakterierna, och då kan både tandlossning och rotfyllning behandlas effektivt. Ilningar i tandhalsen tas bort lättare. Läkningen efter ett laserbesök går både snabbare och med mindre besvär efteråt.

Avgörande för ett lyckat resultat är även att patientens munhygien fortsättningsvis är god. Den del av tandfästet som redan har förstörts går dock oftast inte att återskapa, men behandlingen kan förhindra att mer av tandfästet förstörs.
 

Förebygga Tandlossning

Regelbundna tandvårdsbesök och god munhygien är bästa sättet att förebygga tandlossning. Borsta tänderna två gånger per dag och använda tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborste mellan tänderna.

Rökning ökar risken att utveckla parodontit upp till tjugo gånger och bör därmed undvikas. Rökare får oftast inte det tidiga symtomet av ett blödande tandkött, då blodkärlen dras ihop av rökning. Även stress och sjukdomar som påverkar immunförsvaret, som diabetes, ökar risken för parodontit.

Lätt parodontit

Lätt parodontit

 

 
 
Rotbehandling
Karies, skadad pulpa & infektion

Karies, skadad pulpa & infektion

När pulpan, tandens nerv, blivit inflammerad eller infekterad av bakterier så kan det leda till att den behöver rotbehandlas. Orsaken till en inflammation eller infektion inne i tandens pulpa kan exempelvis bero på ett hål (karies), olycka eller tandgnissling. Symtom på en skadad pulpa kan vara molande värk, ömhet och känslighet för kyla och värme. Det är dock inte alltid säkert att man får några symtom.

Pulpit innebär att det finns en inflammation inne i tandens pulpa, som antingen kan läka ut eller vara oläkbar. Tandläkaren väljer lämplig behandling, utifrån symtomen. Ser man klart och tydligt att det är exempelvis en kariesskada, tar man bort den och fyller igen hålet. Därefter får man avvakta. Försvinner inte värken kan det innebära att man måste rotbehandla tanden. Avtar värken kan det innebära att pulpan blivit frisk, men det kan även innebära att pulpan har dött. Viktigt med uppföljning.

Apikal parodontit är när en infektion i en död pulpa har spridet sig ner via rotkanalen och ut mot käkbenet, där den fortsätter sin nedbrytning. Det är inte alltid säkert att man upplever några symtom, men det är viktigt att avlägsna infektionen via rotbehandling.

 

Behandling

Den skadade nerven, pulpan, tas bort med hjälp av specialinstrument och rotkanalen rengörs. Vid avlägsning av bakterierna använder vi på Stångå Tandklinik oss ibland även av laser, vilket effektivt tar bort infektionen. Rotfyllning kan ofta utföras på ett och samma besök.

Med hjälp av röntgenbilder kontrollerar tandläkaren att rotkanalen är helt ren. Det kan ta lite tid att genomföra en rotbehandling, då rotkanalerna kan vara trånga och böjda. Ibland får man gå med en tillfällig bakteriedödande rotfyllning i några veckor innan den riktiga rotfyllningen kan göras. Vid rotfyllningen fylls rotkanalen med ett fyllningsmaterial, vanligtvis guttaperka, ett gummiliknande material och ett rotkanalscement som ska förhindra att nya bakterier kommer in i roten. Behandlingen utförs oftast med lokalbedövning, så man behöver med andra ord inte vara orolig för att det ska göra ont.

 
 
Rotbehandlingens arbetsgång

Rotbehandlingens arbetsgång


 
 
Proteser, Kronor & Broar
En Krona

En Krona

Med dagens moderna material och metoder kan de flesta få tillbaka utseende och funktion trots att tänder saknas. Att tänder saknas, behöver lagas eller ersättas med konstgjorda tänder kan ha flera olika orsaker. Det kan bero på tandlossningssjukdomar, kariesskador, traumaskador eller medfödd avsaknad av tänder. Vi på Stångå Tandklinik utför tandersättningar i form av kronor, broar, implantatkonstruktioner och olika typer av avtagbara proteser. Tandläkaren gör en bedömning av vilka alternativ som kan fungera och du som patient får ett kostnadsförslag på de olika alternativen. Fast protetik som kronor, broar och implantat är ofta ett dyrare alternativ än en avtagbar protes, men blir oftast stadigare och känns mer som dina egna tänder.


Proteser

Med tandprotes menas att man ersätter en eller flera tänder med avtagbara tänder. Det är en väl fungerande tandersättning som ger ett naturligt leende. En protes är enkel att hålla ren och efter lite träning kan de flesta prata och äta obehindrat. Det är dock en omställning som kan vara mer eller mindre lätt att anpassa sig till.

Det finns både avtagbara delproteser och helproteser. En delprotes ersätter en eller flera tänder och fästs med klamrar runt de kvarvarande tänderna. Är man däremot helt tandlös i en käke får man en helprotes, som ersätter samtliga tänder. I överkäken täcker helprotesen även gommen. Det finns även avtagbara helproteser som kan knäppas fast på avkortade tänder eller på implantat, vilket kallas täckprotes. Detta gör att den sitter stadigare i munnen.
 

Behandling

Vi börjar med att ta ett avtryck av käke och tänder. Har man inga tänder tas ett avtryck för att göra en vaxmall, som används för att kunna mäta ut var de nya tänderna ska stå. Med hjälp av avtrycket tillverkar tandteknikern sedan en protes som efterliknar de egna tänderna. Har man tänder kvar i käken som ska dras ut så kan formen på käkbenet ändras under läkningsprocessen, vilket innebär att man får justera protesen några gånger innan passformen blir perfekt. Är man tandlös från början sitter ofta protesen bra direkt och man slipper göra justeringar.


Kronor & Broar

Är en tand så trasig att den inte längre går att laga kan ett alternativ vara att göra en krona. En krona är en ny individuellt utformad tand som fästs på den befintliga tanden. Den är formad som en hätta, som täcker större delen av tanden. Kronor går att tillverka i flera olika material. Förr gjorde man innerkärnan i exempelvis Co-Cr. Därefter brände man flera lager porslin på. Vi på Stångå Tandklinik gör endast helkeramiska kronor i material som E-max eller Zirkonium, vilket ger kronan ett naturligt utseende av högsta estetik. 

Har du en lucka i tandraden och tänderna bredvid är mycket lagade kan det vara lämpligt att göra en bro. En bro består av kronor och ett hängande led. Kronorna ersätter de skadade tänderna och fungerar som ett stöd till det hängande ledet som ersätter den saknade tanden. En bro är alltså en fast tandprotes som ersätter en eller flera tänder och som sitter ihop i ett stycke.
 

En bro

En bro

Behandling

Den skadade tanden slipas ner, vilken man sedan tar ett avtryck på. Vid avtryckstagning av tänder så använder vi oss av en digital avtrycksteknik med en intraoral scanner. Tänderna scannas med hjälp av en digital kamera vars data överförs till ett mjukvaruprogram. Datan sänds digitalt till en fräsmaskin hos en tandtekniker som tillverkar dina kronor och bryggor. Det färdiga resultatet sänds därefter åter till tandläkaren och du får en tid för cementering av den färdiga produkten. När kronan är klar cementeras den fast på den nedslipade tanden.

En konstgjord krona eller bro skyddar inte tänderna från hål (karies) eller tandlossning. Det samlas lätt bakterier i övergången mellan den egna tanden och den konstgjorda kronan. Därför är det viktigt med fortsatt god munhygien. Tandborstning två gånger dagligen med fluortandkräm. Viktigt att rengöra med mellanrumsborstar och tandtråd så att man kommer åt överallt.  Kan vara bra att tillföra extra fluor genom fluortabletter, fluortuggummi eller munsköljning.

 

 
 
Tandsten
Tandsten

Tandsten

Risken för tandsten varierar från individ till individ och från tand till tand. Tandsten uppstår dock lättare vid dålig munhygien. Tandsten bildas av mjuka bakteriebeläggningar, så kallad plack, som fastnar på tänderna och som så småningom hårdnar efter kontakt med kalksalterna i saliven. Bakteriebeläggningar och tandsten som inte tas bort kan orsaka tandlossning (parodontit) och hål i tänderna (karies).

Det finns två olika sorters tandsten, salivsten och exudattandsten. Salivsten bildas ofta nära de stora spottkörtlarna, vilket är på insidan av framtänderna i underkäken och på utsidan av de stora kindtänderna i överkäken. Salivstenen är synlig i munnen och får först en vitaktig färg, men blir sedan hårdare och mörkare i färgen. Exudattandsten bildas under tandköttskanten i tandköttsfickorna där den kan orsaka inflammation, vilket kan bidra till tandlossning. Blödning vid tandborstning kan vara symtom på exudattandsten.


Behandling

Tandsten går inte att borsta bort, utan det tar din tandläkare eller tandhygienist bort med speciella verktyg. Antingen skrapar man då bort tandstenen med olika instrument eller så använder man ett ultraljudsinstrument med en rundad spets som vibrerar bort tandstenen. Man kan få bedövning vid behov och om det önskas. Efter behandlingen polerar man tänderna med saltblästring eller en putspasta. Tandköttskanten kan kännas lite öm en stund efteråt.
 

Förebygga Tandsten

Det bästa sättet att undvika tandsten är att avlägsna den mjuka bakteriebeläggningen genom regelbunden tandborstning och rengöring med tandtråd, tandstick eller mellanrumsborste. Besök även oss på Stångå Tandklinik med jämna mellanrum, för att ta bort eventuell tandsten.

 

 
 
Tandimplantat
Tandimplantat

Tandimplantat

Implantat kan ersätta din saknade eller skadade tand. Behandlingen innebär att skruvar av titan opereras in i käkbenet som fästen för de nya tänderna. På implantaten monteras sedan nya konstgjorda tänder. Grundämnet titan accepteras av kroppen som att det vore en egen vävnad, vilket gör att de kan växa fast i käkbenet och fungera som nya tandrötter.

Implantat är en säker och välbeprövad behandling som nästan alltid blir lyckad. Implantat är väldigt hållbart och de flesta kan räkna med en livslång ersättning för sina förlorade tänder. Titanskruvarna slits inte, men däremot kan man behöva byta ut de konstgjorda tänderna. Det är viktigt att implantaten och de nya tänderna hålls rena, för att undvika infektioner.


Behandling

Vi börjar alltid med en noggrann undersökning, då man även tar röntgenbilder, för att kontrollera om det finns tillräckligt med utrymme, om benkvaliten är bra etc. Dessutom måste käkben och eventuellt andra tänder vara infektionsfria före behandlingen.

Själva implantatbehandlingen kan utföras i ett eller två steg. Två steg innebär två operationer, en större och en mindre. Under den första operationen placeras själva implantatet i käkbenet. Implantatet syns inte i detta läge. Implantatet får sedan läka i ungefär tre månader innan man utför nästa operation. Under den andra operationen försluter man förlängningar, distanser, på implantaten som kommer synas i munnen. Dessa två steg kan även göras under en och samma operation. Behandlingen utförs under lokalbedövning och är därmed smärtfritt. De närmaste dagarna efter operationen kan man bli svullen och få värk.

På distansen cementerar man sedan fast den nya konstgjorda kronan eller bron. Arbetet med att framställa de nya konstgjorda tänderna börjar efter ett par veckor, då slemhinnan har läkt. Sedan tar det ungefär två till fyra veckor innan de nya tänderna är klara.