Prislista


I följande prislista kan du se våra priser för de vanligaste behandlingarna. När du varit på undersökning hos oss ger vi dig mer information vad som gäller för just din behandling. För att göra det enkelt så har vi på Stångå Tandklinik samma priser som Folktandvården.

Betalning sker med kort eller kontant efter varje besök (ej American Express, Diners).

Återbud: Förhinder? Vid förhinder är det bra om du kontaktar oss så snart du kan, senast 24 timmar innan ditt besök. Då slipper du betala för tiden.

 

Undersökning, Riskbedömning &
Sjukdomsbehandlande åtgärder

Idnr Beskrivning Vårt pris
101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 875 kr
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning
av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare
400 kr
121 Röntgenundersökning av enskild tand 65 kr
123 Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan 825 kr


Kompositfyllningar

Idnr Beskrivning Vårt pris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 690 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1025 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1225 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 850 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1230 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1575 kr


Olika Åtgärder

Idnr Beskrivning Vårt pris
521 Akut endodontisk behandling 880 kr
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3500 kr
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4125 kr
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5200 kr
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5625 kr
401 Tanduttdragning, en tand 1075 kr
402 Tanduttdragning, en tand, komplicerad 1750 kr
800 Laboratorieframställd krona en per käke, helkeramisk 6950 kr
804 Hängande broled, per led, helkeramisk 3000 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3275 kr
InvF Invisalign Comprehensive package - Fullbehandling med obegränsat antal skenor 39000 kr
InvL Invisalign Lite package - Upp till 14 skenor 28000 kr
InvE Invisalign Express package - Upp till 7 skenor skenor 20000 kr

Tandvårdsstöd


Från och med det året som man fyller 24 år har man rätt till statligt tandvårdsstöd. Tandvårdsstödet består av två delar. Dels av ett tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas vid undersökningar och förebyggande vård och dels av högkostnadsskyddet.
 

Tandvårdsbidrag

Ditt tandvårdsbidrag finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan och du får ett nytt den 1 juli varje år. Tandvårdsbidraget betalas ut till tandläkaren eller tandhygienisten som har behandlat dig. Säg till oss på Stångå Tandklinik om du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden för din behandling. Hela bidraget måste användas vid samma tillfälle. Däremot går det att spara från ett år till ett annat och det går att använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen. Man kan dock aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har man två bidrag den 1 juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.
Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder.

  • Till och med det året man fyller 29 är bidraget 600 kr per år.

  • Från och med det året man fyller 30 och till och med det året man fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.

  • Från och med det året man fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Tandvårdsbidraget är i första hand tänkt att användas vid undersökningar och förebyggande behandling, men det får även användas vid andra tillfällen. Det får dock inte användas vid kosmetisk behandling, som till exempel tandblekning.

 

Högkostnadsskydd

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att man vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till din tandläkare. För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet beräknas utifrån. I referenspriset ingår även kostnader för material. Tandläkarna är inte bundna av referenspriset utan de kan välja att ta ut ett pris som är högre eller lägre. Om din tandläkare tar ut ett högre pris än referenspriset för en åtgärd betalar Försäkringskassan ändå bara ut ersättning som motsvarar referenspriset, överstigande del av priset betalar patienten själv till 100%. Om tandläkaren tar ut ett lägre pris beräknas ersättningen däremot inte efter referenspriset, utan efter det pris som du faktiskt betalar.
 

Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för:

  • 50 % av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor.

  • 85 % av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Högkostnadsskyddet beräknas per år och det börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klar. Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande 12 månaderna in i högkostnadsskyddet. Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling. Genom att få in flera åtgärder under en och samma ersättningsperiod kan du komma upp i referenspriser över 15 000 kronor och därmed få högre ersättning för den överskjutande delen.

Läs mer om tandvårdsstödet här