Rotbehandling
Karies, skadad pulpa & infektion

Karies, skadad pulpa & infektion

När pulpan, tandens nerv, blivit inflammerad eller infekterad av bakterier så kan det leda till att den behöver rotbehandlas. Orsaken till en inflammation eller infektion inne i tandens pulpa kan exempelvis bero på ett hål (karies), olycka eller tandgnissling. Symtom på en skadad pulpa kan vara molande värk, ömhet och känslighet för kyla och värme. Det är dock inte alltid säkert att man får några symtom.

Pulpit innebär att det finns en inflammation inne i tandens pulpa, som antingen kan läka ut eller vara oläkbar. Tandläkaren väljer lämplig behandling, utifrån symtomen. Ser man klart och tydligt att det är exempelvis en kariesskada, tar man bort den och fyller igen hålet. Därefter får man avvakta. Försvinner inte värken kan det innebära att man måste rotbehandla tanden. Avtar värken kan det innebära att pulpan blivit frisk, men det kan även innebära att pulpan har dött. Viktigt med uppföljning.

Apikal parodontit är när en infektion i en död pulpa har spridet sig ner via rotkanalen och ut mot käkbenet, där den fortsätter sin nedbrytning. Det är inte alltid säkert att man upplever några symtom, men det är viktigt att avlägsna infektionen via rotbehandling.

 

Behandling

Den skadade nerven, pulpan, tas bort med hjälp av specialinstrument och rotkanalen rengörs. Vid avlägsning av bakterierna använder vi på Stångå Tandklinik oss ibland även av laser, vilket effektivt tar bort infektionen. Rotfyllning kan ofta utföras på ett och samma besök.

Med hjälp av röntgenbilder kontrollerar tandläkaren att rotkanalen är helt ren. Det kan ta lite tid att genomföra en rotbehandling, då rotkanalerna kan vara trånga och böjda. Ibland får man gå med en tillfällig bakteriedödande rotfyllning i några veckor innan den riktiga rotfyllningen kan göras. Vid rotfyllningen fylls rotkanalen med ett fyllningsmaterial, vanligtvis guttaperka, ett gummiliknande material och ett rotkanalscement som ska förhindra att nya bakterier kommer in i roten. Behandlingen utförs oftast med lokalbedövning, så man behöver med andra ord inte vara orolig för att det ska göra ont.

 
 
Rotbehandlingens arbetsgång

Rotbehandlingens arbetsgång