Proteser, Kronor & Broar
En Krona

En Krona

Med dagens moderna material och metoder kan de flesta få tillbaka utseende och funktion trots att tänder saknas. Att tänder saknas, behöver lagas eller ersättas med konstgjorda tänder kan ha flera olika orsaker. Det kan bero på tandlossningssjukdomar, kariesskador, traumaskador eller medfödd avsaknad av tänder. Vi på Stångå Tandklinik utför tandersättningar i form av kronor, broar, implantatkonstruktioner och olika typer av avtagbara proteser. Tandläkaren gör en bedömning av vilka alternativ som kan fungera och du som patient får ett kostnadsförslag på de olika alternativen. Fast protetik som kronor, broar och implantat är ofta ett dyrare alternativ än en avtagbar protes, men blir oftast stadigare och känns mer som dina egna tänder.


Proteser

Med tandprotes menas att man ersätter en eller flera tänder med avtagbara tänder. Det är en väl fungerande tandersättning som ger ett naturligt leende. En protes är enkel att hålla ren och efter lite träning kan de flesta prata och äta obehindrat. Det är dock en omställning som kan vara mer eller mindre lätt att anpassa sig till.

Det finns både avtagbara delproteser och helproteser. En delprotes ersätter en eller flera tänder och fästs med klamrar runt de kvarvarande tänderna. Är man däremot helt tandlös i en käke får man en helprotes, som ersätter samtliga tänder. I överkäken täcker helprotesen även gommen. Det finns även avtagbara helproteser som kan knäppas fast på avkortade tänder eller på implantat, vilket kallas täckprotes. Detta gör att den sitter stadigare i munnen.
 

Behandling

Vi börjar med att ta ett avtryck av käke och tänder. Har man inga tänder tas ett avtryck för att göra en vaxmall, som används för att kunna mäta ut var de nya tänderna ska stå. Med hjälp av avtrycket tillverkar tandteknikern sedan en protes som efterliknar de egna tänderna. Har man tänder kvar i käken som ska dras ut så kan formen på käkbenet ändras under läkningsprocessen, vilket innebär att man får justera protesen några gånger innan passformen blir perfekt. Är man tandlös från början sitter ofta protesen bra direkt och man slipper göra justeringar.


Kronor & Broar

Är en tand så trasig att den inte längre går att laga kan ett alternativ vara att göra en krona. En krona är en ny individuellt utformad tand som fästs på den befintliga tanden. Den är formad som en hätta, som täcker större delen av tanden. Kronor går att tillverka i flera olika material. Förr gjorde man innerkärnan i exempelvis Co-Cr. Därefter brände man flera lager porslin på. Vi på Stångå Tandklinik gör endast helkeramiska kronor i material som E-max eller Zirkonium, vilket ger kronan ett naturligt utseende av högsta estetik. 

Har du en lucka i tandraden och tänderna bredvid är mycket lagade kan det vara lämpligt att göra en bro. En bro består av kronor och ett hängande led. Kronorna ersätter de skadade tänderna och fungerar som ett stöd till det hängande ledet som ersätter den saknade tanden. En bro är alltså en fast tandprotes som ersätter en eller flera tänder och som sitter ihop i ett stycke.
 

En bro

En bro

Behandling

Den skadade tanden slipas ner, vilken man sedan tar ett avtryck på. Vid avtryckstagning av tänder så använder vi oss av en digital avtrycksteknik med en intraoral scanner. Tänderna scannas med hjälp av en digital kamera vars data överförs till ett mjukvaruprogram. Datan sänds digitalt till en fräsmaskin hos en tandtekniker som tillverkar dina kronor och bryggor. Det färdiga resultatet sänds därefter åter till tandläkaren och du får en tid för cementering av den färdiga produkten. När kronan är klar cementeras den fast på den nedslipade tanden.

En konstgjord krona eller bro skyddar inte tänderna från hål (karies) eller tandlossning. Det samlas lätt bakterier i övergången mellan den egna tanden och den konstgjorda kronan. Därför är det viktigt med fortsatt god munhygien. Tandborstning två gånger dagligen med fluortandkräm. Viktigt att rengöra med mellanrumsborstar och tandtråd så att man kommer åt överallt.  Kan vara bra att tillföra extra fluor genom fluortabletter, fluortuggummi eller munsköljning.