KARIES – HÅL I TÄNDERNA
Tand med karies

Tand med karies

 

Karies är namnet på den sjukdom som orsakar hål i tänderna. Det är en av världens mest spridda bakteriesjukdomar. När man äter eller dricker något som innehåller socker eller andra kolhydrater reagerar bakterierna i munnen med att bilda en syra. Denna syra börjar fräta på tandytans emalj och kan göra hål ända in till pulpan, tandens innersta del, om angreppet inte stoppas i tid.  Saliven hjälper till att reparera skadan på emaljen efter syraangreppet. Äter man mycket socker och väldigt ofta, hinner inte saliven att reparera tandytan mellan syraattackerna och då uppstår tillslut ett hål i tanden.
 

Behandling

Det första tecknet på ett hål i tanden kan synas som en vit fläck, kritkaries. Alla ytor på tanden syns inte, men med hjälp av röntgenutrustningen kan man upptäcka alla eventuella skador. Man ser då även hur långt in i tanden kariesskadan har nått. Upptäcker man tidiga kariesskador kan de med rätt behandling läka ut och man behöver ingen lagning.
Det är först när hålet har blivit djupare som man kan känna symptom som ilningar, isningar, att det ömmar när man tuggar eller tandvärk. När ett kariesangrepp kommit in till det mjukare dentinet, som finns under emaljen, har angreppet blivit så stort att det måste lagas. Tandläkaren tar då bort den skadade delen och fyller hålet med tandfyllningsmaterial, exempelvis plastkomposit. Tandläkarna arbetar idag med moderna material och metoder så behandlingen går snabbt och ger sällan obehag. Man väljer själv om man vill ha bedövning i tanden som ska lagas.
 

Förebygga karies

Man kan själv förebygga karies genom att låta tänderna vila mellan måltiderna.
Låt tänderna vila 2-3 timmar mellan måltiderna, så att tandytan hinner reparera sig mellan syraattackerna. Ha som mål att äta 3 huvudmål och 2 mellanmål per dag. Det viktiga är inte alltid vad man äter, utan hur ofta man äter.
Det är också viktigt med god munhygien.
Borsta tänderna med fluortandkräm 2 gånger per dag. Rengör mellan tänderna med tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborste. Eventuellt tillföra extra fluor genom fluortabletter, fluorsköljning eller fluortuggummi.