Tandlossning

TandlossningTandlossning (parodontit) är en infektionssjukdom som, om den inte behandlas i tid, kan leda till att tänderna lossnar. Orsaken till tandlossning är att bakterier har samlats i tandköttskanten så att den blir inflammerad. Tecken på att tandköttet har blivit inflammerat är att det blir svullet, rött och blöder lättare än vanligt. Behandlar man inte tandköttsinflammationen, blir det en djup ficka mellan tanden och tandköttet och då går det inte längre att komma åt bakterierna med tandborsten. Tandköttsfickan blir allt djupare, bakterierna tränger längre ner, och mer och mer av tandens fäste förstörs. Detta tar lång tid, oftast mellan tio och tjugo år, men det kan ändå leda till att tandens fäste förstörs så mycket att tanden lossnar och ramlar ut eller måste tas bort.  I de flesta fall upptäcks och behandlas inflammationen innan tänderna lossnar, därför är ordet tandlossning inte helt rätt.  Tandläkare använder istället ordet parodontit som betyder inflammation i tandens fäste.

Behandling

Desto tidigare parodontiten behandlas, desto större är chansen till utläkning. Behandlingen går ut på att avlägsna de bakteriebeläggningar som finns, få bort de fördjupade tandköttsfickorna och förebygga en ny infektion. Bakteriebeläggningarna i tandköttsfickorna kan man inte avlägsna själv, utan det gör en tandläkare eller tandhygienist med specialinstrument. Behandlingen tar lång tid, och ofta får man komma på flera besök innan alla tänder är rena. Avgörande för ett lyckat resultat är att patientens munhygien fortsättningsvis är mycket bra. Den del av tandfästet som redan har förstörts går dock oftast inte att återskapa, men behandlingen kan förhindra att mer av tandfästet förstörs.

Förebygga Tandlossning

Regelbundna tandvårdsbesök och god munhygien är bästa sättet att förebygga tandlossning. Borsta tänderna två gånger per dag och använda tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborste mellan tänderna.

Rökning ökar risken att utveckla parodontit upp till tjugo gånger och bör därmed undvikas. Rökare får oftast inte det tidiga symtomet av ett blödande tandkött, då blodkärlen dras ihop av rökning. Även stress och sjukdomar som påverkar immunförsvaret, som diabetes, ökar risken för parodontit.

 

Tandlossning grad

Lätt parodontit

Måttlig parodontit

Allvarlig parodontit